E-learning képzésre bármikor jelentkezhet !!

A közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011 (IX.2.)Korm. rendelet 2.§ (1)bekezdés 7-9 pontja értelmében minden járművezető képzéssel foglakozó szervnek kötelessége negyedévente közzé tenni (honlapján és vállalkozási feltételeiben)megjelentetni az alábbi képzésre vonatkozó mutatószámokat:
1. Átlagos képzési óraszám (ÁKO)
adott időszakra, tanfolyamtípusra és képzési részre ( elmélet, gyakorlat) és képző szervre vonatkozó, a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint számított mutatószám, amely azt mutatja, hogy a képző szerv átlagosan hány oktatási óra alatt készítette fel a sikeres vizsgára hallgatóit.
2. Vizsga sikerességi mutató (VSM)
meghatározott időszakban a képző szervek által lejelentett és megvalósult vizsgaesemények sikerességét jellemző a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint számított mutatószám.

3. Képzési költség (KK)

a képző szerv által ismert minden- mutató számításánál a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint figyelembe veendő- olyan ellenszolgáltatás, amelyet a hallgató az adott képzés során megfizet.

     A sikeres vizsgákhoz szükséges gyakorlati óraszám és a kötelezően előírt minimum
     óraszám egymáshoz viszonyított %-os aránya.[KAV által közzétett adat]

   A sikeres és a lejelentett vizsgák száma egymáshoz viszonyított aránya %-ban     
   kifejezve. [KAV által közzétett adat]

    A képzést az adott negyedévben sikeresen befejező hallgatók által az adott   
        kategória megszerzésének érdekében a képzőszervnek kifizetett díjak átlagos 
         összege az elméleti és gyakorlati vizsgadíjakkal kiegészítve.
[a képző szerv által
       számított(megadott) adat].     

 

480386

Webdesign